KRÄM

jag vill ha din ryggrad här
fäst den
i mig.
jag är alltid tryggats när
du är
en liten bit ifrån
en rörelse i ögonvrån

KommentarerNamn:

E-postadress:

Blogg: